EN

DE

TR

RU

ES

FR

PT

PL

ID

VI

IT

NL

JA

KO

El

HU

MS

AR

TH

Các sản phẩm của chúng tôi

Tin tức+Nhiều hơn>>

Korean SCARA robot customer

In 2017-12-27, we introduced one Korean SCARA robot customer; he has visited our company before, and had robot training those days. After he came back home to Korea, he continued to promote our robots through various media channels. Thanks for customer’s support, now he finally got the order. This order will be used for the specific project application with robot and vision system. The purpose of today's news is mainly to introduce our company's vision system. Please check th...

về chúng tôi+Nhiều hơn>>

Adtech là nhà cung cấp các giải pháp điều khiển chuyển động hàng đầu tại Trung Quốc, sản phẩm được cá nhân hóa và được tùy chỉnh của chúng tôi yêu cầu người sử dụng theo ... Nhiều hơn>>

Sản phẩm+Nhiều hơn>>

giấy chứng nhận danh dự+Nhiều hơn>>

  • ce của robot bước
  • certificate02
  • certificate01